Прашалник за Енергетски Задруги

By |2022-08-05T12:52:15+02:00August 5th, 2022|Categories: Creative|

Дали енергетските задруги може да бидат решение за ублажување на предизвиците со кои се соочуваат граѓаните во врска со недостатокот и високите цени на електрична енергија? Дајте го Вашето мислење со пополнување на анкетата на следниот линк