Партнери

Енергија Нова е програма во која членуваат поголем број на организации од Република Македонија.

Oрганизации членки:

  • Институт за развој на заедницата – Тетово
  • Младински културен центар – Битола
  • АДОРА – Крушево
  • Центар за развој на заедницата – Кичево
  • MIDS – Битола
  • Зелена сила – Охрид
  • Еко интеграции – Скопје
  • ЕКО КОЦКА – Демир Капија
  • Институт Интеграции – Пробиштип
  • Меридијан – Демир Хисар