Дали енергетските задруги може да бидат решение за ублажување на предизвиците со кои се соочуваат граѓаните во врска со недостатокот и високите цени на електрична енергија? Дајте го Вашето мислење со пополнување на анкетата на следниот линк